Boekel bouwt op staal

Bouwen op staal


De woorden 'bouwen op staal', zetten de duurzame lezer wellicht op het verkeerde been. We doelen hiermee namelijk op een bouwkundige vakterm en niet op de harde, milieuonvriendelijke legering van ijzer en koolstof. Staal komt in dit geval van het oud-Germaanse 'stal', dat 'staan op' of 'harde bodem' betekent. We zien deze betekenis tegenwoordig ook nog terug in het woord 'opstal', dat verwijst naar een gebouw zonder de grond waar het op staat, naar dat wat op stal staat

Eenvoudig, efficiënt en voordelig

Voor bouwen op staal heb je een harde, draagkrachtige ondergrond nodig van zand of mergel, waarop je direct kunt bouwen. De essentie van deze oude bouwtechniek bestaat uit relatief ondiepe funderingen van ongeveer één meter onder het maaiveld, vaak met een brede voet om het draagvermogen te vergroten. Deze vorm van funderen is niet voor niets door de eeuwen heen populair gebleven in gebieden met een relatief harde bodem: het werkt uitstekend en zorgt voor een duurzame fundering die bij het bouwen weinig energie en materialen vereist. Dit leidt vervolgens weer tot het bijkomende voordeel dat het de bouwkosten laag houdt en de duurzaamheid vergroot.


Brabantse staal

In Ecodorp Boekel kiezen we dus voor bouwen op staal. De zanderige ondergrond staat deze techniek toe en maakt het zo mogelijk om zowel de kosten te drukken als de impact van het bouwproces op de omgeving te beperken. Bouwen op staal heeft zijn nut in het verleden bewezen en met Ecodorp Boekel tonen wij aan dat er nog een glansrijke toekomst in het verschiet ligt.