Bij ECO+BOUW werken we effectief en efficiënt

Dit helpt ons om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, faalkosten tot een minimum te beperken en met plezier te bouwen.

We hechten grote waarde aan een open en heldere communicatie tussen alle bouwpartners. Dit vergroot de band van vertrouwen die je met elkaar hebt en het plezier waarmee je aan een project werkt.

GROEN BOUWEN

Samenwerken

Een huis of bedrijfspand bouwen is samenwerken. We zien het eindresultaat dan ook als een co-creatie: je gaat samen voor een einddoel. ECO+BOUW stelt zich hierin op als coördinator en uitvoerder. Door korte lijntjes te onderhouden met elke partner in het bouwproces, optimaliseer je het proces en loop je geen onnodige vertragingen op. Dit kost in het begin misschien wat meer tijd, maar levert verderop in het proces enkel voordelen op. Lees meer over de Groene Bouwketen.


Wij bieden inzicht

Transparantie geldt ook wat betreft de begroting. Er kunnen zich altijd onverwachte problemen voordoen met gevolgen voor de financiën. Door tijdens het hele project inzicht te bieden in de boekhouding en direct te communiceren over wijzigingen, komt de opdrachtgever niet voor onaangename verrassingen te staan.