Groen bouwen is een verzamelnaam voor ecologisch, biobased en circulair bouwen.


Ecologisch bouwen

Ecologisch bouwen tast de natuurlijke omgeving zo min mogelijk aan. Rekening houden met de ecologische gevolgen van gebruikte materialen en technieken, kan zélfs helpen het milieu te verbeteren. ECO+BOUW streeft bij het bouwen naar een optimaal gebruik van energie, water en ruimte. We werken zoveel mogelijk met lokaal beschikbare en hergroeibare grondstoffen. In samenwerking met architecten, besteden we ook aandacht aan impact op de natuur nadat de bouw klaar is. Daarnaast worden de aanwezige ecologische kennis en werkwijze overgebracht op de bouwpartners in een project. De ecologische impact van groen bouwen is minimaal door het gebruik van biobased materialen.

GROEN BOUWEN

Biobased bouwen

Biobased bouwen betekent letterlijk vertaald ‘gebaseerd op de natuur’.Het betreft hier vaak het gebruikte materiaal en de toegepaste techniek. Door miljoenen jaren experimenteren via de evolutie heeft de natuur de meest efficiënte bouwmethoden en materialen geselecteerd. Door een biobased aanpak te hanteren, profiteert ECO+BOUW als het ware van het werk dat de natuur al geleverd heeft. In de praktijk betekent dit dat ECO+BOUW veelvuldig werkt met natuurlijke en hergroeibare materialen zoals hout uit duurzaam beheerde bossen en de natuurlijke isolatiematerialen vlas en houtvezel.


Circulair bouwen

Groen bouwen is circulair bouwen door het gebruik van zoveel mogelijk materialen uit de biologische kringloop. De toenemende schaarste van grondstoffen dwingt ons om af te stappen van de lineaire economie. Tevens zijn er grenzen aan de hoeveelheid schadelijke afvalstoffen uit de huidige economie die de natuur op kan nemen. Bij circulair bouwen worden gebouwen zo ontworpen dat deze bestaan uit bouwelementen. Deze elementen kunnen na verloop van tijd eenvoudig worden gedemonteerd en hergebruikt. Wanneer hergebruik niet meer mogelijk is, worden alle grondstoffen opgedeeld en teruggebracht in de natuurlijke kringloop. Biologische materialen kunnen, na gebruik door de consument, als natuurlijke afvalstoffen weer veilig terugkeren in de natuur (eventueel na bewerking).

Circulair bouwen is onderdeel van de circulaire economie. Dit is een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren. Deze aanpak past perfect bij de werkwijze van ECO+BOUW en wordt dan ook al enige tijd toegepast in de samenwerking binnen de Groene Bouwketen. We stellen telkens de vraag hoeveel energie en grondstoffen een bepaald materiaal kost tijdens de productie, het gebruik en de verwerking tot afval.