Bijenpaleis | I Love Beeing
Nieuwbouw levensloopbestendige woning Driebergen
30 mei 2018
Modern ecologisch
24 april 2017
1-BEEing-Green
Een lage bijenpopulatie heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit en resulteert direct in een verminderde groei van groenten en fruit. Om de bij een steuntje in de rug te geven heeft Eco+Bouw op eigen initiatief het BEEing Green project opgezet. Eco+Bouw zorgt voor de bouw van ecologische bijenpaleizen in stadsparken. Het project trok grote publiciteit in diverse sociale media en inmiddels is met behulp van crowdfunding het eerste bijenpaleis neergezet in het Westerpark te Amsterdam.
IMG_5969
2-BEEing-Green
3-BEEing-Green