Groen bouwen is natuurinclusief bouwen!
Artikel: Hoe belangrijk is thermische massa voor ‘passiefhuizen’?
20 juni 2019
Ecodorp Boekel en De warren in de Trouw Duurzame 100
11 oktober 2019
natuurinclusiefbouwen

Waarom groen bouwen?

Met de Checklist Groen Bouwen kan iedere bouwonderneming, architect of projectontwikkelaar zijn projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken. Het beantwoorden van enkele simpele ja/nee vragen leidt tot eenvoudige soortbeschermingsmaatregelen.

Tot voor kort had de bouw weinig aandacht voor natuur. En natuurbescherming had weinig aandacht voor het stedelijk gebied. Het waren twee gescheiden werelden. Dat is jammer, want de wijze waarop de mens het landschap vormgeeft, bepaalt in belangrijke mate het voorkomen van planten en dieren. Dat geldt ook voor het stedelijk gebied. Verstedelijking draagt weliswaar bij aan het verlies van biodiversiteit in algemene zin. Echter, deze verandering van het landschap bood ook kansen. Sommige diersoorten hebben daarvan geprofiteerd. Voor enkele soorten zijn onze steden en dorpen zelfs het belangrijkste leefgebied. Bekende voorbeelden zijn gierzwaluw, huismus en gewone dwergvleermuis, die alle succesvol gebruik maken van de gebouwen waarin wijzelf wonen en werken.

Natuurinclusieve zelfbouw in Plantjevlag

Een houtskeletbouw huis met volop ruimte voor vogels, vleermuizen en insecten. Zelfbouwers in de Waalsprong hebben samen met ECO+BOUW hun eigen natuurinclusieve huis gebouwd!

In de wijk Plantjevlag in Nijmegen Noord kun je in alle vrijheid je eigen huis ontwerpen en bouwen. Met dit huis hebben de bewoners Sanne en Peter niet alleen hun eigen droomhuis neergezet, ze hebben er ook volop natuurinclusieve maatregelen in verwerkt. Ingebouwde huismussenkasten, geïntegreerde kasten voor gierzwaluwen in de dakoverstek en mee-ontworpen nestkasten voor andere vogels; juist een houten huis biedt veel mogelijkheden.

natuurinclusiefbouwen

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog voordat de nestkasten geplaatst waren hadden de vogels de positie reeds goedgekeurd!

natuurinclusiefbouwen

Ook aan vleermuizen is gedacht; voor hen zijn ruimtes achter de gevelbetimmering gemaakt. (de ruimtes zijn met leem afgewerkt zodat de vleermuizen goede grip hebben en de achterliggende constructie niet kunnen aantasten) Hier vinden sommige insecten ook een plekje. Daarnaast is er een groen dak aangelegd. Dankzij een constructie van EPDM gevelbekleding met hiervoor een rek kunnen verschillende planten langs een deel van de gevel omhoogklimmen, waardoor op die plek een groene gevel ontstaat. Als laatste is ook de tuin vanzelfsprekend natuurvriendelijk ingericht met veel ruimte voor egels, amfibieën, insecten en vogels.

Lees het hele artikel op checklistgroenbouwen.nl

Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. Bijvoorbeeld ook behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Met eenvoudige voorzieningen aan gebouwen, zoals architectonische aanpassingen aan het ontwerp of het aanpassen van een werkwijze of de te gebruiken materialen, kan veel bereikt worden voor de biodiversiteit en leefbaarheid in de stad. Hierbij staat een gebouw niet op zichzelf maar is ook de omgeving van belang. Zo kan met een aanpak op wijkniveau nog meer bereikt worden.

Kijk ook op de site van RVO Nederland voor meer informatie over natuurinclusief bouwen.

natuurinclusiefbouwen